WeW OÜ logo

WeW OÜ

Tähe 127A Tartu, 50113

 

Laud    7303636 
Juhataja    5231822 

 

wew@kodu.ee

Facebook:

 

Firma juht: Jaan Vään

 

Tööajad
E-R8:00-17:00

 

Maamõõdubüroo. Geodeesia.
- maamõõdutööd
- topo- geodeetiliste tööde teostamine
- geodeetilised ja topograafilised maa- ala plaanid
- geodeessia, geodeetilised tööd
- ehitusgeodeesia
- trasside märkimistööd
- ehitustelgede märkimistööd
- trasside ja rajatiste teostusmõõdistused ja kontrollmõõdistused
- katastrimõõdistamine
- hoonete fassaadide mõõdistused
- 3D mõõdistused
- tööstusmõõdistused
- markšeidermõõdistused
- kaeveväljade märgistamised ja kaardistamised
- reeperite võrgu rajamine
- maaüksuste erastamised, tagastamised, piiride märkimine
- maastiku planeerimistööd
- projekteerimine ja detailplaneeringud
- hoonete- rajatiste projekteerimismõõtmised
- hoonete ja rajatiste mõõdistamine
- hoonete ja hoone fassaadide joonestamine
- järelvalvemõõdistused
- geodeetilised ekspertiisid
- tööstusmõõdistused
- telgede ja trasside märkimised
- teostus- ja kontrollmõõdistused
- geodeetiliste võrkude projekteerimine, rajamine ja mõõtmine
- geodeetiliste alusplaanide ja teostusjooniste joonestamine
- hoonete ja rajatiste mõõdistamine

Проектирование; Геодезические работы, геодезия;
- землеустройство
- геодезия, геодезические работы
- геодезические и топографические планы
- топогеодезические работы
- строительная геодезия
- маркировка дорожек
- маркировка полей
- маркировка строительных блоков
- конструкционные измерения и контрольные измерения дорожек и конструкций
- кадастровая съемка
- обследования фасадов зданий
- 3D- обзоры
- промышленные измерения
- строительно- монтажные измерения
- приватизация, возврат, пограничная маркировка земельных участков
- работы по планированию ландшафта
- дизайн и подробные планы
 - мониторинг измерений
- геодезические экспертиы
- промышленные измерения
- измерения здания и сооружения
- измерения реализации и контроля
- проектирование, строительство и измерение геодезических сетей
- составление геодезических планов
Firma andmed on muutunud? Anna meile teada.