PÕLLUMAJANDUS, AED, METS > Metsandus, metsamajandus, metsatööstus Lõuna-Eestis

Puurändur OÜ logo
 • Puurändur OÜ

 • Eesti | Tel: 56762131
 • Puuhooldustööd ja ohtlike puude langetus Puude hooldus Puude langetus Puude raie Viljapuude hooldus Arboristi teenused Arboristid Puurändur OÜ ettevõtte eesmärgiks on muuta kliendi valdustel puud ohutumaks ja ilusamaks. Olgu selleks ohtlike puude raie või kuivanud okste eemaldus. Ettevõtte lähtub arboristika kutseetikast ning kasutab puude hooldamisel puusõbralikke hooldusvõtteid. --- www.puurändur.ee
 • Eesti Erametsakorraldus OÜ

 • Männikäbi 7 Ülenurme Kambja v Tartu mk | Tel: 56255194
 • Metsamajandus. - kasvava metsa ost - metsamaa ost - raieõiguse ost - metsa turuväärtuse hindamine - metsamajandamiskavade koostamine, metsa majandamiskava, metsa majandamine, metsandus - metsa inventeerimine - metsanduslikud ekspertiisid
LightForest OÜ logo
 • LightForest OÜ

 • Turmani Kukevere Järva v Järva mk | Tel: 56941250
 • Metsandus. Võsalõikus Järvamaal. - võsatööd - võsalõikus - võsaraie, võsa lõikamine - võsalõikamise teenus - liinialuste lõikus, liinialuste puhastamine võsast - kinnistute puhastamine võsast - teeäärte hooldus, kraavide puhastus - kraavide puhastamine võsast - valgustusraiet
 • Ten Forest OÜ

 • Põlva mk | Tel: 53509214
 • Metsa ülestöötamine, Metsa varumine hooldusraied. Pakume metsa väljaveo teenust nii forwarderi kui ratastraktoriga. Kasvava metsa, raieõiguste ja metsamaa ost, metsa majandamine. Pakume: võsaraie teenust saemeestega (nii harvesterile ette lõikamine kui ka metsa langetus); võsa ja metsa väljavedu; --- www.facebook.com/Ten-Forest-OÜ-1909284179311855
 • Esna Talu OÜ

 • Esna talu Põhara Pärnu Pärnu mk | Tel: 56208231
 • Metsandus, metsamajandus. Halupuude tootmine, müük, transport - halumasina teenus üle Eesti - metsamajanduslik nõustamine - metsamajanduslikud teenused - metsa uuendamine - metsa valgustusraied - metsa hooldusraied - halumasina teenus - kuivade halgude müük - märgade halgude müük
Kraavihall OÜ logo
 • Kraavihall OÜ

 • Vaarika 13-1 Tartu | Tel: 56693856
 • Kaevetööd - soojuspumba kollektorite paigaldus - kanalisatsiooni ehitus - septikud ja imbväljakud - kaevetööd ja ekskavaatorite rent - teemantpuurimine - treilerveod - maakollektorite paigaldus - kanalisatsiooni ehitus - soojuspumbad - horisontaalne kollektor - kollektor veekogudesse (järved, tiigid) --- www.kraavihall.ee
 • Ainson Põllud OÜ

 • Ainsoni Kassilaane Räpina v Põlva mk | Tel: 56099017
 • Metsandus. Metsahooldus. Võsa lõikus. - võsalõikus trimmeriga - valgustusraie - liinialuste lõikus Лесное хозяйство. Рубка ухода. - осветление - осветления рубки - очистка линий - триммер
Marein OÜ logo
 • Marein OÜ

 • Mäeküla Viira Mäeküla Mulgi v Viljandi mk | Tel: 53424083
 • Kaevetööd. Trasside ehitus, kraavide kaevamine. Veoteenus treileriga kuni 3 T. Miniekskavaatoritööd. Multilift veod. - kaevetööd, kaeveteenus - veetrasside ja kanalisatsioonitrasside ehitus - vundamentide ehitus - teede ehitus - maaparandus - kraavide kaevamine, kraavi kaevamine - kändude juurimine --- www.marein.ee
Meris OÜ logo
 • Meris OÜ

 • Eesti | Tel: 4476000
 • Palkmajade, saunade, muude palgist toodete valmistamine, paigaldamine, seonduvate üldehitustööde teostamine. Metsamaade ost, saematerjali tootmine. - palkmajade valmistamine - palgist toodete valmistamine - saunade valmistamine - saunade paigaldamine - teisaldatav saun - seonduvate üldehitustööde teostamine --- www.meris.ee
 • Metsatööd Valgamaal / MetsaTim OÜ

 • Tiigi Kaagjärve Valga v Valga mk | Tel: 53314653
 • Metsatööd. Metsahooldus. Metsandus Valgamaal. - metsa langetamine, metsalõikus - võsalõikus, võsaraie - sanitaarraie - lageraie - valikraie - valgustusraie - raietööd, raieteenus - üksik puude raie - noorendike hooldus - harvendusraie, harvendus lõikamine - kraavide võsast puhastamine