RIIK, ÜHISKOND, HARIDUS > Gümnaasiumid Lõuna-Eestis

Tartu Annelinna Gümnaasium logo
  • Tartu Annelinna Gümnaasium

  • Kopli 1-311 Tartu | Tel: 7461744
  • Gümnaasium Vastuvõtt põhikooli.Kool võimaldab esimestes klassides õpet järgmistes õppekeele vormides: venekeelne õpe osalise eestikeelse õppega, keelekümblus. Iga õppekeele vormi puhul kujuneb avatavate klasside arv lapsevanemate eelistuste põhjal. Vastuvõtt gümnaasiumisse. Koolis on võimalik õppida statsionaarses õppes ja mittestatsionaarses õppes. Mittestatsionaarses õppes õppijate õppekava koosneb kahest kohustuslikust osast: gümnaasiumi õppekava vähemalt 72 kursuse ulatuses ja kutsesuunitlusega õppeained Tartu Kutsehariduskeskusega koostöös loodud õppekava järgi. --- www.tag.ee
Antsla Gümnaasium logo