TEENUS > Info-konsultatsioon Lõuna-Eestis

  • Uuringupartner OÜ

  • Tallinn | Tel: 56283993
  • Turundusuuringud, uuringute projektijuhtimine, andmetöötlus, aruannete kirjutamine, vestlusringide/fookusgruppide läbiviimine, individuaalsed süvaintervjuud, transkribeerimine, kodeerimine, uuringu andmete sisestus. Uuringualane nõustamine, konsultatsioonid. --- www.uuringupartner.ee