PÕLLUMAJANDUS, AED, METS > Kalandus Valga maakonnas