TEENUS > Arhivaarid

  • ArhiiviBüroo OÜ

  • Tilsi keskus 3-9 Tilsi Põlva v Põlva mk | Tel: 56849778
  • Arhiiviteenused. Veebisekretär. - arhiiviteenus - arhiivide korrastamine. - arhiivikaardistamine - dokumentide arhiveerimine, dokumentide hoiustamine - digi-otsisüsteemi loomine - dokumendihaldus - koolitused, nõustamised --- www.arhiiviburoo.weebly.com
Kespri Arhiiv OÜ logo
  • Kespri Arhiiv OÜ

  • Katusepapi 20 Tallinn | Tel: 6050263
  • Arhiiviteenused. - arhiivid, asjaajamisteenused - dokumentide hoiustamine - dokumentide säilitamine - dokumentide hävitamine - cd-d - videokassetid, - disketid, - magnetkaardid, - hävitamine purustamise teel - dokumentide arhiveerimine - arhiivide kolimine, - kolimisteenus (kliendi arhiivis olevate arhivaalide pakendamine spetsiaalsetesse konteineritesse, konteinerite - --- www.kespri.ee